Vrijblijvend feesten en ontmoeten. Blijvend gezellig.

Drankenshop
Sonja & Pascal

Neem contact op

Plaatsstraat 49 1570 Tollembeek

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2524.7774631528496!2d4.0026518!3d50.7426162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c3b02ee8b50e4d%3A0xcd2b38991f58ab20!2sDranken%20Shop!5e0!3m2!1snl!2sbe!4v1681302675423!5m2!1snl!2sbe" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>